Časté otázky

Časté otázky

FAQ

Odpovede na najčastejšie kladené otázky týkajúce sa opatrovateľského kurzu VaV.

V akých časoch prebiehajú Opatrovateľské kurzy VaV?

Opatrovateľské kurzy otvárame v E-learningovej (diaľkovej) forme - najobľúbenejšia a najlacnejšia forma. Praktická výučba prebieha zvyčajne v sobotu od 9:00 (4 soboty + 80 vyučovacích hodín praxe)

Koľko dní trvajú Opatrovateľské kurzy VaV?

Opatrovateľské kurzy zvyčajne trvajú do 20 pracovných dní vrátane praxe v ZSS.

Čo sa učí na Opatrovateľských kurzoch VaV?

ZÁKLADY OPATROVATEĽSTVA
OPATROVATEĽSKÉ TECHNIKY
KOMUNIKÁCIA, ASERTIVITA A EMPATIA V PRÁCI OPATROVATEĽA
ANATÓMIA A FYZIOLÓGIA TELA
ZÁKLADY KLINIKY VYBRANÝCH CHORÔB
GERONTOLÓGIA A CHARAKTERISTIKA GERIATRICKÉHO KLIENTA
NÁUKA O VÝŽIVE A SPRÁVNEJ ŽIVOTOSPRÁVE
EPIDEMIOLÓGIA, HYGIENA A PREVENCIA
REHABILITAČNÁ STAROSTLIVOSŤ U CHORÉHO KLIENTA
PALIATÍVNA STAROSTLIVOSŤ
PRVÁ POMOC
ŠPECIFIKÁ OPATROVANIA DETÍ S VYBRANÝMI CHOROBAMI
SOCIÁLNE A PRÁVNE NORMY V OPATROVATEĽSKÝCH SLUŽBÁCH
MERANIE FYZIOLOGICKÝCH FUNKCIÍ
PODÁVANIE LIEKOV

Dostaneme ku Opatrovateľským kurzom VaV aj materiály, z ktorých sa môžem učiť?

ÁNO, každý účastník našich opatrovateľských kurzov na začiatku dostane kompletne spracované prednášky (všetky témy, ktoré sa budú na kurze preberať) v elektronickej forme na CD ZADARMO. Naviac máte možnosť si za skvelú cenu zakúpiť aj videoprednášky ku kurzu na DVD. Prednášky sú spracované tak, aby boli aktuálne, zrozumiteľné a vychádzajú z najnovších poznatkov informácii v oblasti opatrovateľstva, zdravotníctva, komunikácie a zákona o sociálnych službách č. 448.

Dostaneme ku kurzom aj knihu alebo CD Nemčina pre opatrovateľky?

Každý účastník našich opatrovateľských kurzov si na začiatku môže zakúpiť knihu Nemčina pre opatrovateľky (alebo CD Nemčina pre opatrovateľky) za akciovú cenu 7 €. Viac informácií o zľavách a akciách nájdete TU. Kniha Nemčina pre opatrovateľky VaV je najkvalitnejšie spracovaná vo formáte A5.

Ako zistíme kedy začínajú najbližšie kurzy v daných mestách?

Kompletný zoznam termínov opatrovateľských kurzov v jednotlivých mestách nájdete v tabuľke Termíny kurzov. Ak sa u nás zaregistrujete (vyplníte prihlášku na kurz), budeme Vás o začiatku kurzu priebežne informovať

Je možné pristupovať do otvorených kurzov?

ÁNO, ale len za podmienok, že zostane zachovaná požadovaná kvalita a rozsah výučby. V prípade záujmu o pristúpenie do otvoreného opatrovateľského kurzu je potrebné, aby ste nás kontaktovali telefonicky alebo sa zaregistrujte na našej stránke v sekcii Kurzy VaV - Opatrovateľské kurzy a my Vás budeme kontaktovať.

Ak máme absolvované staré opatrovateľské kurzy s nízkym počtom hodín (169, 198, ...), môžme si kurzy doplniť u Vás?

ÁNO, doplnenie akéhokoľvek akreditovaného opatrovateľského kurzu (od Červeného kríža, od Akadémie Vzdelávania, ...) je možné aj u nás. Pre doplnenie je potrebné, aby ste nás kontaktovali a dohodli si s nami potrebný rozsah doplnenia, podmienky a taktiež cenu za doplnenie opatrovateľského kurzu. Po skončení opatrovateľského kurzu od nás získate nový certifikát VaV na plný počet hodín (230 hod), ktorý spĺňa všetky požiadavky zákona o sociálnych službách č. 448.

Kde všade sú Vaše Opatrovateľské kurzy VaV platné?

Opatrovateľské kurzy sú akreditované Ministerstvom práce sociálnych vecí a rodiny SR v rozsahu 230 hodín. Opatrovateľské kurzy sú platné v krajinách EÚ, môžete ich využiť hlavne na Slovensku a v Rakúsku, ale aj v Nemecku a ďalších krajinách.

Kto je organizátorom Opatrovateľských kurzov VaV?

Organizátorom Opatrovateľských kurzov VaV je spoločnosť VaV Akademy - SK, s.r.o. Hlavná 50, 080 01 Prešov. Číslo akreditácie opatrovateľských kurzov je 17560/2012. VaV je v súčasnosti najväčším súkromným organizátorom opatrovateľských kurzov na Slovensku.

Kde všade sa dá prihlásiť na Opatrovateľské kurzy VaV?

Opatrovateľské kurzy VaV organizujeme po celom území SR v 83 mestách, od Michaloviec až po Malacky. Kompletný zoznam miest, kde naše opatrovateľské kurzy organizujeme nájdete TU. Okrem týchto miest vieme otvoriť opatrovateľské kurzy kdekoľvek na Slovensku, pokiaľ tam bude dostatočný záujem na otvorenie aspoň jedného kurzu pre min. počet 6 študentov.

V akých jazykoch vydávate certifikát o absolvovaní Opatrovateľských kurzov VaV?

Certifikáty vydávame štandardne v slovensko-nemeckom jazyku, ale môžeme Vám ho vystaviť aj v slovensko-anglickom, talianskom, francúzskom, holandskom, slovinskom, ruskom, španielskom, poľskom a maďarskom jazyku, prípadne po dohode s účastníkom aj v ktoromkoľvek inom svetovom jazyku.

Koľko hodín praxe je na Opatrovateľských kurzoch VaV?

Dĺžka praxe počas opatrovateľských kurzov je 80 vyučovacích hodín. Ak ste pracovali alebo pracujete ako opatrovateľ/ka na Slovensku, môžeme Vám túto opatrovateľskú prax uznať.

Aká je cena Opatrovateľských kurzov VaV? Môžem získať nejaké zľavy?

Cena opatrovateľských kurzov VaV je od 119 € do 409 €. Výška ceny závisí od miest, v ktorých sa rozhodnete kurzy absolvovať. Cenník pre jednotlivé mestá nájdete TU. Všetky zľavy, ktoré môžete získať nájdete TU.

Pre individuálne dohodnuté kurzy: objednávateľ je zariadenie sociálnych služieb, ADOS, Obec, ... , vieme vypracovať špeciálnu cenovú ponuku.

Môžem niekde vidieť ako také Opatrovateľské kurzy VaV vyzerajú?

ÁNO, na našej stránke priebežne aktualizujeme fotogalériu z našich opatrovateľských kurzov, ktorú nájdete TU.

LUBMAR

Opatrovateľské kurzy v mestách

Naše služby

Podporujeme

Member Login