slider_img_1 slider_img_2 slider_img_3 slider_img_4
gulka_1 gulka_2 gulka_3 gulka_4

repasbanner
Nevyhnutnou požiadavkou pre výkon profesie opatrovateľky/opatrovateľa na Slovensku či v zahraničí je úspešné absolvovanie opatrovateľského kurzu. Počas akreditovaného opatrovateľského kurzu od VaV získate všetky potrebné vedomosti súčasne s praktickými skúsenosťami, ktoré využijete vo svojej praxi. Opatrovateľský kurz vykonávame na základe akreditácie Min. práce soc. vecí a rodiny SR. Teraz máte dokonca možnosť absolvovať náš opatrovateľský kurz úplne zadarmo, a to vďaka programu ÚPSVaR-u s názvom RE-PAS.

Vďaka opatrovateľskému kurzu si osvojíte špecifické poznatky a skúsenosti, ktoré využijete na zabezpečenie plnohodnotnej starostlivosti o klienta predĺžujúcej jeho pobyt v domácom prostredí a podporujúcej tak jeho sebestačnosť. Po absolvovaní opatrovateľského kurzu získate certifikát, vďaka ktorému môžete legálne a kvalifikovane vykonávať prácu opatrovateľa nielen na Slovensku, ale aj v zahraničí, a to buď súkromne alebo vo verejných centrách sociálnych služieb či rodiny.

Opatrovateľský kurz zabezpečujeme v takmer 90-tich mestách v rámci celého Slovenska a počas celého roka - vybrať si dokonca môžete z rôznych foriem štúdia. Záverom opatrovateľského kurzu je skúška po ktorej Vám vystavíme certifikát v slovenskom a cudzom jazyku, ktorý platí v celej EU.

Výhody opatrovateľského kurzu od VaV:

  • skúsení, kvalifikovaní a priateľskí lektori z praxe,
  • výhodná cena opatrovateľského kurzu - platba aj na splátky bez navýšenia,
  • možnosť získať knihu Nemčina pre opatrovateľky ZADARMO,
  • učebné materiály na CD ZADARMO,
  • certifikát v slovenskom a nemeckom jazyku ZADARMO,
  • rýchla a efektívna ďiaľková, denná intenzívna aj večerná forma výučby,
  • zľavy na ďalšie kurzy alebo služby,
  • kurz v stabilnej a osvedčenej spoločnosti, ktorá má v rámci vzdelávania veľmi dobré renomé a dlhoročné skúsenosti
  • poradentské služby a pracovné príležitosti pre opatrovateľov - možnosť získania práce v Rakúsku, Nemecku a ďalších krajinách,
  • kompletný servis pre opatrovateľky - rakúska živnosť, rodinné prídavky, vrátenie daní, daňové priznanie, preklady či doprava

Možnosť platby na splátky
bez navýšenia!