Názov kurzu: Opatrovateľský kurz VaV (platný v SR aj EÚ)
Rozsah kurzu: 230 vyučovacích hodín
Akreditácia: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
Číslo akreditácie: 17560/2012 - Fotokópia AKREDITÁCIE
Zoznam subjektov ktorým bola udelená akreditácia na vzdelávaci program
Termíny konania kurzov: nájdete TU
Lektori kurzov: nájdete TU
Ceny kurzov: od 119 € do 269 € + ZĽAVY TU


Opatrovateľský kurz VaV je akreditovaný MPSVaR SR v rozsahu 230 hodín.
VaV je tiež držiteľom akreditácie aj na 400 hod. opatrovateľský kurz.
Opatrovateľské kurzy VaV je možné absolvovať v niektorom z 83 miest na Slovensku
VaV ako prvá na Slovensku poskytujeme všetky akreditované formy opatrovateľského kurzu


Certifikáty o absolvovaní kurzu:


vystavujeme v 12 – tich jazykoch - slovenčina/nemčina, slovenčina/angličtina, slovenčina/taliančina, slovenčina/francúzština, slovenčina/slovinčina, ...

Formy 230 hodinového opatrovatelského kurzu VaV:

1. diaľková (kombinovaná) forma VaV - najobľúbenejšia a najlacnejšia forma
2. denná forma VaV - kurz prebieha 4 soboty + 2 dni v týždni + 80 vyučovacích hodín praxe
3. večerná formaVaV - kurz prebieha 4 soboty + 3 piatky poobede + 80 byučovacích hodín praxe
4. doplnková forma VaV - pre účastníkov, ktorí už majú absolvovaný iný kurz opatrovania v rozsahu menšom ako 220 hodín a potrebujú si doplniť kurz na zákonom stanovený minimálny rozsah 220 hodín.

Formy 400 hodinového opatrovatelského kurzu VaV:

1. diaľková
2. kombinovaná forma VaV

Výhody:
 • Možnosť absolvovať 230 hodinový aj 400 hodinový opatrovateľský kurz
 • Vysoká kvalita výučby garantovaná odbornými a skúsenými lektormi,
 • Flexibilita štúdia formou e-learningu kedykoľvek z domu,
 • Výborná cena od 119 € s možnosťou platby na splátky bez navýšenia,
 • Certifikát vydávame v SJ aj NJ ZADARMO (ušetríte na úradnom preklade),
 • Certifikát vydávame aj v ďalších jazykoch za bezkonkurenčnú cenu,
 • Po absolvovaní kurzu možnosť práce v Rakúsku, Nemecku, Anglicku (po splnení jazykových podmienok),
 • Každý účastník kurzu získava učebné materiály na DVD ZADARMO,
 • Iba u Nás každý účastník kurzu získava CD alebo Knihu "Nemčina pre opatrovateľky" za zvýhodnenú cenu,
 • Možnosť absolvovania kurzu v niektorom zo 83 miest na Slovensku.

Termíny a cenníkÚhradaZľavyPrihláška

Forma výučby:

E-learning je moderná forma vzdelávania, pri ktorej s pomocou počítača, internetu a učebných materiálov študujete priamo z Vášho domu.

Učebné materiály:

Materiály spracované na DVD, obsahujú nielen texty prednášok ale aj množstvo videí, prezentácií, testovacích cvičení atď. Účastníci kurzu od nás v úvode kurzu dostanú jednoduché zaškolenie, aby sa ľahko dokázali orientovať v materiáloch, ktoré od nás dostanú a zároveň k nim budú mať prístup prostredníctvom našej webovej stránky. Materiály sú spracované prehľadne a orientácia na našej stránke je veľmi jednoduchá a intuitívna, čo maximálne uľahčuje proces Vášho učenia sa.

Praktická výučba:

Prebieha intenzívnou formou počas 4 sobôt. Po praktickej výučbe je možnosť využitia 1 soboty navyše pre zopakovanie celého učiva pred záverečnou skúškou.

Prax:

Odbornú prax v zariadení sociálnych služieb vykonávajú účastníci priebežne počas štúdia. Prax väčšinou prebieha v doobedňajších hodinách, pričom je možná aj individuálna dohoda so zariadením, s ktorým sa dohodnete na presných termínoch a časoch výučby. Prax je možné vykonávať v našom zmluvnom zariadení alebo vo Vami vybranom zariadení po dohode s manažérkou kurzu.

Záverečná skúška:

Po preštudovaní teoretickej časti, absolvovaní praktickej výučby a ukončené praxe nasleduje záverečná skúška, ktorá sa realizuje prezenčnou formou. Záverečná skúška pozostáva z písomného testu, teoretickej a praktickej skúšky pred skúšobnou komisiou. Následne Vám vydáme certifikát o absolvovaní opatrovateľského kurzu v slovenskom a nemeckom jazyku, prípadne v inom cudzom jazyku podľa Vašich požiadaviek.

Miesta konania kurzov:

mapa miest konania kurzov

Ciele opatrovateľských kurzov:

Cieľom opatrovateľských kurzov je pripraviť absolventa pre osobnú prácu s klientom, t.j. zabezpečovanie jeho osobných potrieb, aktivizáciu a sociálnu terapiu
s cieľom podporiť čo najdlhšie sebestačnosť klienta a jeho sebaúctu.

Cieľová skupina:

Záujemcom, ktorí majú vzťah a osobnostné predpoklady pre opatrovateľskú činnosť na Slovensku alebo v zahraničí (Rakúsko - podmienkou pre umiestnenie).
 

Obsahová náplň opatrovateľského kurzu:

Úvod do opatrovateľstva, komunikácia a asertivita, základy anatómie, základy kliniky chorôb, špecifiká vekových období (opatrovanie detí a seniorov), stravovanie a správna životospráva, základy hygieny a prevencie, prvá pomoc, opatrovateľské techniky, základy rehabilitácie, paliatívna starostlivosť, starostlivosť o domácnosť, sociálne aktivity a právne normy, (zákon o soc. Službách, ochrane osobných údajov, živnostenský zákon, ...)

Certifikát opatrovateľského kurzu :

Certifikát z nášho opatrovateľského kurzu je dokladom Vašej rekvalifikácie na prácu opatrovateľky a je platný na Slovensku ako aj na celom území Európskej únie. Opatrovateľské kurzy VaV, sú akreditovaný podľa najnovšieho zákona o sociálnych službách č. 448/2008 Z. z.. Po vystavení certifikátu môžete ihneď nastúpiť na prácu opatrovateľky ako kvalifikovaný pracovník.

Organizovanie opatrovateľských kurzov zabezpečujeme:

 • pre individuálnych záujemcov,
 • pre mestá alebo obce,
 • pre zariadenia sociálnych služieb,
 • pre opatrovateľky, ktoré si potrebujú doplniť opatrovateľský kurz, aby spĺňali požiadavky na výkon zamestnania,
 • pre neštátnych poskytovateľov sociálnych služieb.

Využitie opatrovateľského kurzu:

 • pre prácu opatrovateľky ako SZČO,
 • pre prácu opatrovateľky v zariadeniach sociálnych služieb na Slovensku
 • pre prácu opatrovateľky v zahraničí v rodinách (Rakúsko, Nemecko, ...)
 • pre prácu opatrovateľky pre mestá či obce,
 • pre starostlivosti o svojich blízkych,
 • na zvýšenie svojej kvalifikácie a možnosti zamestnať sa.
FRAVAR

Opatrovateľské kurzy v mestách

Naše služby

Podporujeme

Member Login